با ما در تماس باشید +987191011170info@etachar.com
ما را دنبال کنید
اهمیت و فواید استراتژی هلدینگ
اهیمت و مزایای مالی و غیرمالی استراتژی هلدینگ چیست؟

اهمیت استراتژی هلدینگ

بسیاری از مطالعات تحقیقاتی مزایای مالی و غیرمالی استراتژی هلدینگ را نشان می‌دهد که می‌تواند از یک رویکرد مدیریت استراتژیک برای تصمیم گیری حاصل شود.

مزایای مالی

استراتژی و برنامه ریزی اصولی منجر به عملکرد برتر شرکت‌های هلدینگ می‌شود. روند استراتژیک تفاوت در اندازه گیری‌های ثبت شده سود، فروش و بازده دارایی را ایجاد می‌کند. شرکت‌هایی که رویکرد استراتژیک را در پیش می‌گیرند می‌توانند انتظار داشته باشند که در عملکرد مالی موفقیت چشمگیری را مشاهده کنند. با استفاده از آنالیزهای مالی و اقتصادی در واحدهای تابعه كلیه منابع سودآوری محاسبه و مشخص می‌شوند. سرمایه گذاری، مدیریت مالی و مدیریت ریسک و سبد سهام با استراتژی هلدینگ در مسیر سوددهی مالی حرکت می‌کنند.

مزایای غیرمالی

مزایای غیرمالی صرف نظر از سودآوری استراتژی هلدینگ، چندین اثر رفتاری می تواند باعث بهبود وضعیت شرکت شود. از سویی دیگر، برای کنار آمدن و مدیریت عدم اطمینان در تصمیم گیری، مدیریت استراتژیک لازم است. این مهم فواید غیرمالی زیر را به همراه دارد:

 • راهی برای پیش بینی مشکلات و فرصت‌های آینده فراهم می‌کند.

 • اهداف و رهنمودهای مشخصی را برای آینده هلدینگ ایجاد می‌کند عملکرد مؤثرتر و بهتری را به همراه دارد.

 • رضایت و انگیزه را افزایش می‌دهد. منجر به تصمیم گیری سریع‌تر و بهتر می‌شود.

 • این امکان را برای شناسایی، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت‌ها فراهم می‌کند.

 • استراتژی هلدینگ یک دید عینی (قابل مشاهده) از مشکلات مدیریتی را فراهم می‌کند.

 • بهبود هماهنگی و کنترل فعالیت‌های شرکت‌های تابعه را فراهم می‌کند.

 • اثرات و تغییرات نامطلوب را به حداقل می‌رساند.

 • امکان تخصیص مؤثرتر زمان و منابع را برای فرصت‌های شناسایی شده فراهم می‌کند.

 • اجازه می‌دهد تا منابع کمتری و زمان کمتری به تصحیح تصمیمات غلط یا موقت اختصاص یابد.

 • استراتژی هلدینگ نگرش مطلوب نسبت به تغییر را تشویق می‌کند.

 • درجه‌ای از نظم و انضباط را به مدیریت یک کسب و کار می‌بخشد.

فواید استراتژی هلدینگ

مفهوم استراتژی هلدینگ نقشه راهی را فراهم می‌کند تا یک شرکت هلدینگ بتواند خود را به سمت بازار و مصرف کنندگان سوق دهد. با پیروی از استراتژی صحیح، هلدینگ‌ها می‌توانند از موفقیت در تجارت خود مطمئن شوند. مدیریت استراتژیک به فعالیت‌های شرکت‌های هلدینگ نظم می‌بخشد. آنها را به طور سیستماتیک به سمت موفقیت سوق می‌دهد. به طور کلی، شرکت‌های هلدینگی که به استراتژی روی می‌آورند باید نسبت به آنهایی که بدون برنامه استراتژیک پیش می‌روند، انتظار سودآوری بیشتری داشته باشند. تصمیم گیری بسیار راحت‌تر است وقتی چشم اندازها واضح باشند و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات شرکت هلدینگ خود را بتوان از دوردست‌ها نیز مشاهده کرد. برعکس، شرکت‌هایی که هیچ استراتژی مدیریتی معناداری ندارند، غالباً درگیر مشکلات بسیاری می‌شوند. از دیدگاه غیرمالی، شرکت‌های هلدینگی که درگیر برنامه ریزی استراتژیک هستند از رقبا و تهدیدهای خارجی آگاهی بیشتری دارند. آنها می‌دانند نقاط قوت درونیشان کجاست و چگونه باید بین عملکرد خود و بهره وری شرکت‌های تابعه ارتباط همسو ایجاد کنند. کلام آخر با توجه به اهمیت استراتژی هلدینگ می‌توان این مهم را برای همۀ شرکت‌های هلدینگ داخل کشور ضروری دانست. اما آماده سازی بستری مناسب برای پیاده سازی مبانی استراتژیک بیش از هر عاملی دیگری می‌تواند در موفقیت هلدینگ تأثیرگذار باشد. با این حال، این شرکت‌ها می‌توانند با استراتژی مناسب، هم از لحاظ مالی و هم غیرمالی با شرکت‌های تابعه تعامل خوبی ایجاد کنند.

اهمیت و فواید استراتژی هلدینگ
مسعود زارعی 27 اوت, 2021
Share this post
بایگانی
ورود to leave a comment
مفهوم ارزش آفرینی در استراتژی هلدینگ
ارزش آفرینی در یک شرکت هلدینگ به معنای چیست و چگونه محقق می شود؟