درباره ما بدانید...


    درباره ما


  • ایستا بتن تچر از بزرگترین شرکت های تولید بتن آماده با بچینگ تمام اتوماتیک در جنوب کشور است که با فراهم آوردن دانش تخصصی و نیازمندی ها و دستگاه های اجرایی مورد نیاز، بتن هایی با کیفیت فوق العاده بالا متناسب با کاربردهای متفاوت مشتریان تولید می کند. کیفیت تخصصی بتن های آماده در کنار قیمت های رقابتی از جمله مهم ترین عوامل رضایتنمدی مشتریان شرکت بوده است.